Attesten

Hoe krijg ik een voorschrift/attest?

  • Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe.
  • We begrijpen wel dat u soms onverwachts een voorschrift te kort komt. Vraag daarom tijdens je raadpleging voldoende voorschriften aan de arts.
  • Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het ons daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, ├ęcht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Hoe laat ik een document invullen?

  • Formulieren om in te vullen vereisen dikwijls dat U op consultatie komt.
  • Voor een vlotte verwerking vult u reeds zoveel mogelijk gegevens in; zeker uw naam en de U bekende datums (bv begin van werkonbekwaamheid, datum van een ongeval …).

Maak afspraak griepvaccin